Úvod

Kdo jsme

Animalhealth CZ/SK (AHCZSK) je zájmové sdružení právnických osob, které působí v oblasti veterinární medicíny od roku 2004. Členem sdružení se může stát právnická osoba vyrábějící na výzkumu založené veterinární léčivé přípravky (VLP), registrovaná nebo výhradně zastoupená v České republice nebo ve Slovenské republice, se zahraniční účastí či bez ní, kde cílovou oblastí pro vyráběné léčivé přípravky je péče o zdraví zvířat.

V písemné přihlášce žadatel o přijetí do sdružení uvede, že přistupuje a souhlasí s posledním platným znění stanov sdružení a že tyto přijímá         a dále, že bude dodžovat etický kodex sdružení.

Animalhealth CZ/SK je přidruženým členem AnimalhealthEurope (AHEU).

 

Stanovy

Přihláška za člena AHCZSK

Naše cíle

AHCZSK zastupuje český a slovenský veterinární farmaceutický průmysl, jehož cílem je podporovat používání bezpečných, účinných a kvalitních VLP pro zdraví a spokojenost zvířat. Snahou je zabezpečit vývoj a produkci VLP, které podporují delší a spokojenější život zvířat a také přispívají k bezpečnějším potravinám tím, že potravinová zvířata mohou být udržována v dobrém zdravotním stavu. Podporujeme vývoj originálních léčiv, kontinuální výzkum, správnou farmaceutickou praxi a vzdělávání v oblasti zdraví zvířat.

AHCZSK také:

  • podporuje a stojí za zodpovědnou výrobou, propagací, prodejem, distribucí a zodpovědným používáním VLP
  • působí jako konzultační orgán pro průmysl, státní orgány, média a širokou veřejnost
  • zastupuje prosazování názorů a zájmů svých členů
  • poskytuje vnějšímu světu informace o výhodách VLP pro zdraví a pohodu zvířat

Veterinární farmaceutický průmysl hraje hlavní roli v:

  • zdraví a welfare hospodářských a společenských zvířat
  • bezpečnosti potravin
  • šlechtitelské prosperitě
  • ochraně životního prostředí
  • vědeckých inovacích