O veterinárních léčivech

ÚSKVBL - www.uskvbl.cz

ÚŠKVBL - www.uskvbl.sk

EMA - www.ema.europa.eu

EFSA - www.efesa.europa.eu

 

VETERINÁRNÍ NÁZVOSLOVÍ

Antibiotika

Substance získané nebo derivované z živých organismů, které hubí nebo tlumí růst nebo reprodukci baktérií.   

 

Rezidua veterinárních léčiv

Reziduální stopy lékových složek přítomné v poživatelných tkáních zvířat.

 

Veterinární léčivé přípravky

Farmaceutika, vakcíny, krmné doplňky a pesticidy používané v moderní živočišné výrobě a přípravky používané k léčbě společenských zvířat. 

 

Antibiotická rezistence

Schopnost mikroorganizmu, jako je baktérie, odolat antibiotické léčbě. Některé baktérie jsou ke specifickým antibiotikům rezistentní přirozeně. V ostatních případech se může stát, že se u baktérií vyvinou rezistence na určitou léčivou látku, vůči které byly po nějakou dobu vystaveny a vůči které byly dříve citlivé. Selekce rezistence je přirozený proces, jejímž výsledkem je přežití nejodolnějších bakteriálních kmenů.   

 

Antimikrobiální

Agens, které hubí baktérie nebo tlumí jejich rozmnožování a růst. Zahrnuje antibiotika a syntetické agens.  

 

Antimikrobiální rezistence

Ve výsledku se u mikrobů snižuje nebo eliminuje účinnost léčiv, chemikálií nebo jiných agens vyvinutých k léčbě nebo prevenci infekcí.  

 

Baktérie

Jakákoliv mnohočetná skupina mikroskopických, jednobuněčných organismů, které přežívají v půdě, vodě, rostlinách, organických hmotách nebo živá tělesa u zvířat nebo lidí. Baktérie mohou být prospěšné, ale v určitých podmínkách mohou způsobovat onemocnění.

 

Biologické produkty

Produkty stimulující imunitu zvířat vůči infekci. Jsou obecně derivovány z živých organizmů.

 

AHCZSK

Animalhealt CZ/SK - asociace farmaceutických společností.

 

Sada k diagnostickému testování

Biologická nebo zdravotnická pomůcka, která farmářům a veterinářům pomáhá diagnostikovat onemocnění u zvířat.

 

Léčivo

Substance určená k použití v léčbě a prevenci nemocí u lidí a zvířat. 

 

Účinnost

Důkaz efektivity produktu.

 

Enterický

Používá se jako termín u zažívacího traktu.

 

Krmný doplněk

Substance přidávaná ke krmivu např. ke zlepšení nutričních hodnot, k podpoře růstu nebo ke tlumení onemocnění.

 

Infekce

Invaze organizmů jako je baktérie nebo virus. Některé infekce vedou ke vzniku nemocí. 

 

Majoritní druhy zvířat

Hovězí dobytek, koně, prasata, kuřata, psi a kočky jsou považována za hlavní druhy zvířat. Jedná se o skupinu domestikovaných populací, pro které je vyráběna většina veterinárních léčivých přípravků. 

 

Mikroby/Mikroorganismy

Jakýkoliv organismus, jako je choroboplodný zárodek, virus nebo patogen v mikroskopické velikosti.  

 

Minoritní druhy zvířat

Například: zoozvířata, ryby, papoušci, fretky a morčata. Některá zvířata, z oblasti těch hospodářských, jsou také označována jako minoritní druhy: ovce, kozy, sumci, lovní ptáci, včely atd. 

 

Patogeny

Baktérie, viry, parazité nebo houby, které mohou být příčinou vzniku nemocí. 

 

Profylaxe

Užití léku k prevenci nebo tlumení výskytu nemoci.

 

Prudent Use (u antibiotik)

Soubor zásad vyvinutých globálními organizacemi reprezentující veterinární farmaceutický průmysl (AHEU), veterinární profesi (Světová veterinární asociace) a farmáře (International Federation of Agricultural Producers), které zdůrazňují nutnost profesionálního dohledu nad citlivostí a rezistencí antibiotik a respektování možnosti použití alternativ k antibiotikům. „Prudent Use“ může být zjednodušeně interpretována jako podávání antibiotik pouze v případech, kdy je zajištěna bezpečná a nezávadná produkce potravin, jsou zaručeny ekonomické a enviromentální přínosy bez ohrožení lidského zdraví.

 

SVS

Státní veterinární správa

 

ÚSKVBL

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se sídlem v Brně a Nitře.

 

UVLF

Univerzita veterinárskho lekárstva a farmácie Košice

 

Vakcína

Biologický preparát, který zlepšuje imunitu ke konkrétní nemoci. Typicky obsahuje agens, které připomíná mikroorganismus způsobující onemocnění, většinou je vyroben z oslabených nebo mrtvých forem mikrobu nebo toxinů. 

 

VFU

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

PŘÍPRAVKY PROTI BLECHÁM A KLÍŠŤATům

Blechy a klíšťata, spolu s intestinálními parazity, jsou primárně tlumeny používáním pesticidů. Členové AHCZSK  úzce spoluprací s národními regulačními agenturami, aby bylo zajištěno schválení bezpečných a účinných chemických agens, které jsou schopny bojovat s rozšiřováním parazitů u lidí a zvířat.

Bleší kousnutí může u některých psů a koček znamenat víc než jen otravné svědění. Blechy můžou způsobit vznik alergií nebo anémii. Klíšťata jsou pro zvířata také nebezpečná, mohou přenášet některé nemoci, např. boreliozu atd.. Zvíře může zanést klíště domů a vystavit tak rodinu nebezpečí.

 

VAKCÍNY

Stejně jako u vakcinování lidí, i veterinární vakcíny jsou podávány pro prevenci vzniku různých onemocnění u zvířat. Společenská zvířata se většinou vakcinují proti vzteklině, parvoviroze, psince a hepatitidě. Hospodářská zvířata se často vakcinují proti rotaviru, E. coli nebo bruceloze.

Vakcinování zvířecích populací podporuje jejich zdraví a welfare. Cílem vakcinačních programů je zabránit vzniku nemoci a tím podpořit optimální zdraví pacienta, stáda a veřejného zdraví. I když některé dříve se vyskytující nemoci vymizely, vakcinace je stále důrazně doporučována, protože agens často závažných onemocnění přežívají i nadále v určitých prostředích.

 

FARMACEUTIKA

Veterinární farmaceutika jsou primárně používána k léčbě nebo prevenci nemocí nebo infekcí. Vakcíny i farmaceutika jsou nezbytná k udržení zdraví zvířat.

Protože zvířata si nejsou schopná podat léky sami tak jako lidé, veterinární léčiva se vyrábějí v množství forem, které majiteli zvířete nebo veterináři jejich podání usnadňují. Tyto formy zahrnují ochucené tablety, roztoky, injekce, práškové formy, drenčovací přípravky, krmné doplňky podávané v krmivu nebo  bolusy (velký prášek vytvořený pro veterinární použití), spot-ony atd..

Druhy farmaceutik

Farmaceutika zahrnují široké spektrum přípravků zahrnující antiparazitika, protizánětlivé léky, anestetika, léky proti bolesti, antibiotika, speciální přípravky určené k managementu reprodukčních, kardiovaskulárních a metabolických situací. Veterináři mají vzdělání a znalosti v diagnostice a řádné léčbě nemocí      u zvířat, léčba zvířete by vždy s nimi měla být konzultována.

Státní dohled

Veterinární farmaceutika jsou regulována agenturami ÚSKVBL Brno a ÚŠKVBL Nitra. Standardy a procesy pro kontrolu veterinárních farmaceutik jsou ve většině aspektů stejné jako u přípravků určených pro lidi.