Členové

     

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

Na Poříčí 1079/3a

110 00 Praha 1

 

www.boehringer-ingelheim.cz

infocz@boehringer-ingelheim.com

+420 234 655 111

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.

Račianska 153

831 53 Bratislava

Slovenská republika

www.sk.cevaclub.com

ceva@ceva-ah.sk

+420 255 566 488

Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

www.elanco.com

rehorkova_pavlina@elanco.com

+420 737 268 141

Intervet, s.r.o.

Na Valentince 3336/4

150 00 Praha 5

 

www.msd-animal-health.com

info.czech@merck.com

+420 233 010 213

Vetoquinol, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/3

155 00 Praha 5 - Jinonice

 

www.vetoquinol.cz

info.cz@vetoquinol.com

+420 325 513 822

GS Partners. s.r.o.

Žitavského 496

156 00 Praha 5

 

www.virbac.com

gspartners@gspartners.com

+420 296 384 290

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17

150 00 Praha 5

 

www.zoetis.com

infovet.cz@zoetis.com

+420 257 101 111