Kodex

Tak jako v každém oboru, marketing veterinárních léčiv hraje klíčovou roli v šíření informací o jejich používání a také v podpoře jejich prodeje. Veškeré propagační aktivity se řídí platnými zákony, ale tak jako u humánních léčiv, i tyto podléhají dalším regulím. Navíc k těmto regulím se všichni členové zavázali respektovat pravidla obsažená v Etickém kodexu, který vznikl jako forma seberegulace pro veterinární průmysl v záležitostech vztahujícím se k propagaci přípravků.

Etický kodex